آبان ۱۱, ۱۳۹۶

لیزر تمیز کننده فلزات فایبر

Fiber Laser Cleaning Machine


دستگاه تمیز کننده فلزات فایبر                                   Fiber Laser Cleaning Machine